Petr Mucha - Kontemplace vzhůru

Hledání přesahu v ateliérovém zadání modelace lidské figury. Studie anatomie, svalů, kostí, jedním slovem tělesnosti zde slouží jako demonstrace síly, která je mnohem mocnější než síla fyzická, či fyzikální. Tělo je zde zcela pod vlivem této síly. Síly, která povznáší hmotu do nové úrovně

Napsat komentář