Intervaly

Projekt intervaly reaguje na vnitřní potřebu porozumění světu pomocí rozumu. V tomto případě je zvolenou strategií premisa, že hudební interval rozsahu oktáv koresponduje s rozložením mikro a makrokosmu. Pochopením matematiky hudební harmonie se dostáváme k porozumění vesmíru

view post

Zeman video

Snajpr

Cílem bylo vytvořit herní postavu od konceptu až do finální funkční low poly verze. Volnou inspirací pro tvář byl John Dillinger (bez knírku to téměř není poznat)

view post

Zeman

Vymodelovaná, narigovaná a naanimovaná 3D karikatura prezidenta horních deseti milionů.

view post

Gangsta