Jak nastavit NODE_ENV na production nebo develpment

Můj workflow a webpack.config.js soubor obsahuje podmínky pro production a development, které se odkazují na Globální proměnnou GLOBE_ENV. To mi zajistí, že když nastavím envoronment na productcion, kompiluju úspornějc a dýl než pro development, kde kompiluju přehlednějc rychleji, ale větší objem výstupních dat. Níže je tvar globální proměnné a jak jí nastavuju na konzoli:


$env:NODE_ENV="production"