Jak nastavit NODE_ENV na production nebo develpment

$env:NODE_ENV="production"