Václav Havel, levý poloprofil"

Václav Havel, pravý profil"

Václav Havel, pravý poloprofil"

Václav Havel, levý profil"

Václav Havel, anfas"

V roce 2012 vypsal svaz sochařů Čech a Moravy soutěž na plastiku Václava Havla jako reakci na řemeslně ledabylou bustu pro Washington a školácky upachtěnou plastiku v Kroměříži. To se mi stalo impulzem k vytvoření tohoto portrétu.