Highpoly model"

Přední pohled

Highpoly model"

Boční pohled

Highpoly model"

Otexturovaný přední pohled

Highpoly model"

Otexturovaný boční pohled

Gangsta_lowpoly"