Highpoly model

Přední pohled

Highpoly model

Boční pohled

Highpoly model

Otexturovaný přední pohled

Highpoly model

Otexturovaný boční pohled

Gangsta_lowpoly