Projekt intervaly reaguje na vnitřní potřebu porozumění světu pomocí rozumu. V tomto případě je zvolenou strategií premisa, že hudební interval rozsahu oktáv koresponduje s rozložením mikro a makrokosmu. Pochopením matematiky hudební harmonie se dostáváme k porozumění vesmíru

Oktakord"

1"